Intern/ekstern
Kommunikationsplatform
Fra ideer til udførelse, Zoho Connect er din organisations private sociale netværk, der omdefinerer den måde, dine medarbejdere og teams deler oplysninger og samarbejder med hinanden.

Connect skaber muligheder

Zoho Connect er designet til at arbejde for mennesker. Frigøre potentialet i dine medarbejdere ved at skabe forbindelser og netværk på tværs af virksomheden, og derigennem øge forståelse og samarbejdet internt i virksomheden.

Samarbejd ét sted

Centraliser informationer og ideer i din virksomhed, så I kan arbejde smartere.
Udnyt styrken ved at være én enhed og foren alle forretningsprocesser og aktiviteter på ét sted.

Kommuniker i realtid

Fremmer direkte kommunikation og dybere engagement, ved at åbne kommunikationslinjer mellem ledere og medarbejdere på tværs af virksomheden.
Ved at lette informationsdeling,  øger det virksomhedens effektivitet.

Go Mobile - Tag virksomheden med

Hold kommunikation og vær opdateret, selv når du ikke sidder ved dit skrivebord. Zoho Connect mobil app er bygget til at hjælpe dig med at tage din sociale virksomhed med dig overalt.